Studia podyplomowe

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

Kierunek Wczesne nauczanie języka angielskiego jest skierowany do:

 • nauczycieli przedszkola
 • nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej

chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Wczesne nauczanie języka angielskiego uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego i skutecznego nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych na kierunku Wczesne nauczanie języka angielskiego przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Dla kogo?

Studia kierowane są do osób, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub /i klasach I-III szkół podstawowych.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zmianami), uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m. in.:

 • MODUŁ I – PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (180 GODZIN)

 

 • MODUŁ II – PRZYGOTWANIE DYDKATYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (60 GODZIN)

 

 • PRAKTYKI ZAWODOWE (60 GODZIN)

Czas trwania

3 semestry – 300 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Zajęcia są planowane pomiędzy 8:00 – 20:00.

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI

ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: wrzesień 2023 r. – wrzesień 2024 r.
 • nabór zimowy: marzec 2024 r. – marzec 2025 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 3500 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3150 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2975 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2800 zł.
Skip to content