logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR zaprasza wszystkie osoby pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę i umiejętności na studia podyplomowe, realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas.

Oferujemy dwie grupy kierunków:

(1) Studia podyplomowe pedagogiczne

Te kierunki są przeznaczone głównie dla absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Zobacz: wykaz kierunkóworganizacja studiówzasady rekrutacjicennik

(2) Studia podyplomowe z zakresu administracji, prawa i biznesu

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw kilku kierunków z oferty Wyższej Szkoły Humanitas, które uznaliśmy za najbardziej atrakcyjne i wartościowe.

Studia podyplomowe realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają nową wiedzę, ale także nabywają praktyczne umiejętności przydatne w realizowaniu zadań zawodowych, z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

Zobacz: wykaz kierunkóworganizacja studiówzasady rekrutacjicennik