Szukaj
Close this search box.

Studia podyplomowe

Neurologopedia

Cel studiów

Absolwencie uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły studia podyplomowe Logopedia lub studia wyższe magisterskie ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane jest dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa). Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. z nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy

w zawodzie logopedy.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci będą przygotowani do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, szkołach i placówkach specjalnych, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach integracyjnych, domach opieki społecznej, sanatoriach, poradniach specjalistycznych.

UWAGA! Ukończenie studiów podyplomowych z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program zawiera m. in. zagadnienia z następujących obszarów:

 • Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Audiologia i foniatria kliniczna
 • Elementy neuropsychologii i neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Podstawy psychiatrii dorosłych
 • Charakterystyka zespołów neurologicznych
 • Diagnoza i terapia pacjentów z afazją i dysartrią
 • Zaburzenia językowe o podłożu neurozwyrodnieniowym
 • Wprowadzenie do badań neurologicznych z elementami radiologii
 • Dysfagie neurogenne – diagnoza i terapia
 • Zespół pomijania stronnego – diagnoza i terapia
 • Wprowadzenie do metody PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego (mpd, upośledzenia umysłowe, autyzm, niedokształcenie mowy o typie afazji i inne)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu
 • Diagnoza i terapia mowy w nerwicach
 • Metoda integracji sensorycznej w praktyce neurologopedycznej
 • Wpływ zaburzeń metabolicznych na rozwój chorób neurologicznych
 • Techniki terapeutyczne w pracy neurologopedy
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Praktyka zawodowa

UWAGA! Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie

Czas trwania

2 semestry – 360 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki zawodowej)

 

Organizacja zajęć

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2024 r. – czerwiec 2025 r.
 • nabór zimowy: marzec 2025 r. – luty 2026 r.

Odpłatność

 1. cena regularna: 4100 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3690 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3485 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3280 zł.
Skip to content