Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe. Studia te, realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z uczelniami wyższymi, zapewnią Państwu uzyskanie wysokich kwalifikacji i przewagi na rynku pracy. W ich trakcie nie tylko poznają Państwo zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabędą praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie – są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Naszą ofertę kierujemy głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Proponowane Państwu kierunki uwzględniają zmiany w podstawie programowej. Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Oświatowe studia podyplomowe są realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z dwiema uczelniami wyższymi:

Lista wszystkich kierunków dostępnych w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR

– Kształcenie nauczycieli

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukowąWSH Humanitas
 2. Biologia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 3. Chemia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 4. Doradztwo zawodoweWSH Humanitas
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa nowośćCollegium Balticum
 6. Etyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 7. Fizyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 8. Geografia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 9. InformatykaWSH Humanitas
 10. Język polski dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 11. Matematyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 12. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnejWSH Humanitas
 13. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nowośćCollegium Balticum
 14. Plastyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 15. Plastyka i technika dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 16. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcegoWSH Humanitas
 17. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęćWSH Humanitas
 18. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawoduWSH Humanitas
 19. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa nowośćWSH Humanitas
 20. Technika dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 21. Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego/niemieckiego) w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej nowośćCollegium Balticum
 22. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 23. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
 24. Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowejWSH Humanitas

– Pedagogika specjalna

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)WSH Humanitas
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)WSH Humanitas
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)WSH Humanitas
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuWSH Humanitas
 8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 9. Integracja sensoryczna nowośćCollegium Balticum
 10. LogopediaWSH Humanitas
 11. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)WSH Humanitas
 13. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 14. Pedagogika resocjalizacyjnaWSH Humanitas
 15. Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
 16. Socjoterapia nowośćCollegium Balticum
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWSH Humanitas
 18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas

– Inne kierunki

 1. Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych nowośćCollegium Balticum
 2. Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji nowośćCollegium Balticum
 3. NeurologopediaWSH Humanitas