Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe. Studia te, realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z uczelniami wyższymi, zapewnią Państwu uzyskanie wysokich kwalifikacji i przewagi na rynku pracy. W ich trakcie nie tylko poznają Państwo zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabędą praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie – są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Naszą ofertę kierujemy głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Proponowane Państwu kierunki uwzględniają zmiany w podstawie programowej. Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Oświatowe studia podyplomowe są realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu

Lista wszystkich kierunków dostępnych w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR

– Kształcenie nauczycieli

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Biologia dla nauczycieli nowość
 3. Chemia dla nauczycieli nowość
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli nowość
 6. Etyka dla nauczycieli nowość
 7. Filozofia dla nauczycieli nowość
 8. Fizyka dla nauczycieli nowość
 9. Geografia dla nauczycieli nowość
 10. Historia dla nauczycieli nowość
 11. Informatyka
 12. Język polski dla nauczycieli nowość
 13. Matematyka dla nauczycieli nowość
 14. Muzyka dla nauczycieli nowość
 15. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 16. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nowość
 17. Plastyka dla nauczycieli nowość
 18. Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli nowość
 19. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 20. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć
 21. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu
 22. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa
 23. Przyroda dla nauczycieli nowość
 24. Technika dla nauczycieli nowość
 25. Wczesne nauczanie języka angielskiego nowość
 26. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli nowość
 27. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli nowość
 28. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli nowość
 29. Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

– Pedagogika specjalna

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
 7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych
 9. Logopedia
 10. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych
 11. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych
 13. Pedagogika resocjalizacyjna
 14. Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych
 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

– Inne kierunki

 1. Neurologopedia