logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Rekrutacja

Krok 1

Wypełnij on-line i wydrukuj kwestionariusz (na stronie docelowej należy wybrać odsyłacz „Studia podyplomowe - {miasto}”).

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, nr konta bankowego: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku studiów oraz dopisek „KURSOR”.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

Krok 4

Złóż dokumenty: