Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Rekrutacja

Krok 1

Wypełnij on-line i wydrukuj kwestionariusz (na stronie docelowej należy wybrać odsyłacz „Studia podyplomowe - {miasto}”).

Krok 1

Wypełnij on-line formularz rejestracyjny.

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, nr konta bankowego: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku studiów oraz dopisek „KURSOR”.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Krok 2

Collegium Balticum nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

Opłata wpisowa wynosi 200 0 zł.

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 1. wydrukowany kwestionariusz (patrz „Krok 1”)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I-go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu przy podpisaniu umowy finansowej)
 3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych, w zależności od wymagań na danym kierunku studiów, jeżeli posiadane przygotowanie pedagogiczne nie wynika bezpośrednio z dyplomu ukończenia studiów wyższych (dodatkowy dokument potwierdzający te kwalifikacje)
 4. dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 5. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową (DOCX lub PDF)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I-go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu przy podpisaniu umowy finansowej)
 3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych, w zależności od wymagań na danym kierunku studiów, jeżeli posiadane przygotowanie pedagogiczne nie wynika bezpośrednio z dyplomu ukończenia studiów wyższych (dodatkowy dokument potwierdzający te kwalifikacje)
 4. dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR w Lublinie lub w którymś z oddziałów, od poniedziałku do piątku w podanych niżej godzinach
 • …lub wyślij pocztą na podany niżej adres
 • …lub zeskanuj i wyślij e-mailem na podany niżej adres

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR w Lublinie lub w którymś z oddziałów, od poniedziałku do piątku w podanych niżej godzinach
 • …lub wyślij pocztą na podany niżej adres
 • …lub zeskanuj i wyślij e-mailem na podany niżej adres

Adresy oddziałów Ośrodka Szkoleniowego KURSOR

Lublin (w godzinach 8.00—16.00)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR
ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel. 81 534 89 32, faks 81 534 57 26, e-mail: podyplomowe.lublin@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka
Zamość (w godzinach 8.00—16.00)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, oddział w Zamościu
ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
tel. 84 638 70 00, faks 84 638 70 08, e-mail: podyplomowe.zamosc@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka
Biała Podlaska (w godzinach 7.30—15.30)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 25 78, e-mail: podyplomowe.bialapodlaska@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka