logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Rekrutacja

Krok 1

Wypełnij on-line i wydrukuj kwestionariusz (na stronie docelowej należy wybrać odsyłacz „Studia podyplomowe - {miasto}”).

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, nr konta bankowego: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku studiów oraz dopisek „KURSOR”.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

Krok 4

Złóż dokumenty:

Adresy oddziałów Ośrodka Szkoleniowego KURSOR

Lublin (w godzinach 8.00—16.00)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR
ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel. 81 534 89 32, faks 81 534 57 26, e-mail: podyplomowe.lublin@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka
Zamość (w godzinach 8.00—16.00)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, oddział w Zamościu
ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
tel. 84 638 70 00, faks 84 638 70 08, e-mail: podyplomowe.zamosc@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka
Biała Podlaska (w godzinach 7.30—15.30)
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 25 78, e-mail: podyplomowe.bialapodlaska@kursor.edu.pl
jak trafić do ośrodka