logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn jest podana pod tabelą.

kierunek cena 1* cena 2* cena 3*
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2500 2375 2250
Doradztwo zawodowe 2600 2470 2340
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3700 3515 3330
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Informatyka 2700 2565 2430
Logopedia 3700 3515 3330
Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2500 2375 2250
Neurologopedia 2700 2565 2430
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3600 3420 3240
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Pedagogika resocjalizacyjna 3780 3570 3360
Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych 3150 2975 2800
Przygotowanie pedagogiczne 3100 2945 2790
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa 3100 2945 2790
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3700 3515 3330
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790
Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej 2000 1900 1800

Legenda:

  1. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR
  2. Cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (5% zniżki)
  3. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (10% zniżki)