Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn została podana pod tabelą. Poniższe ceny obejmują cały okres studiów.


kierunek cena podsta­wowa cena A cena B cena C
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 2500 2375 2250
Biologia dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Chemia dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Doradztwo zawodowe 2900 2600 2470 2340
Edukacja dla bezpieczeństwa 4350 3900 3450 3000
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 4100 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 4100 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 4100 3700 3515 3330
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 4100 3700 3515 3330
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Etyka dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Fizyka dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Geografia dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Informatyka 3000 2700 2565 2430
Integracja sensoryczna 6600 6000 5300 4600
Język polski dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych 3500 3200 2900 2600
Logopedia 4100 3700 3515 3330
Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Matematyka dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2800 2500 2375 2250
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji 3500 3200 2900 2600
Neurologopedia 2700 2565 2430
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 4100 3600 3420 3240
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 4350 3900 3450 3000
Pedagogika resocjalizacyjna 4100 3780 3570 3360
Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3150 2975 2800
Plastyka dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Plastyka i technika dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego 3400 3100 2945 2790
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć 3400 3100 2945 2790
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu 3400 3100 2945 2790
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa 3400 3100 2945 2790
Socjoterapia 4350 3900 3450 3000
Technika dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego/niemieckiego) w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 4350 3900 3450 3000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4100 3700 3515 3330
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych 3400 3100 2945 2790
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli 4350 3900 3450 3000
Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej 2100 2000 1900 1800

Legenda