logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn jest podana pod tabelą.

kierunek cena 1* cena 2* cena 3* cena 4*
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 2520 2380 2240
Doradztwo zawodowe 2900 2610 2465 2320
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 4200 3780 3570 3360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 4200 3780 3570 3360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 4200 3780 3570 3360
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 4200 3780 3570 3360
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Informatyka 3000 2700 2550 2400
Logopedia 4200 3780 3570 3360
Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2800 2520 2380 2240
Neurologopedia 3000 2700 2550 2400
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 4000 3600 3400 3200
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Pedagogika resocjalizacyjna 4200 3780 3570 3360
Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Przygotowanie pedagogiczne 3500 3150 2975 2800
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4200 3780 3570 3360
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych 3500 3150 2975 2800
Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej 2200 1980 1870 1760

Legenda:

  1. Cena podstawowa w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki)
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki)
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki)