Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn została podana pod tabelą. Poniższe ceny obejmują cały okres studiów.


kierunek cena* po rabacie 10% cena** po rabacie 15% cena*** po rabacie 20% cena regularna
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2970 2805 2640 3300
Biologia dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Chemia dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Doradztwo zawodowe 2970 2805 2640 3300
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3870 3655 3440 4300
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3870 3655 3440 4300
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3870 3655 3440 4300
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych 3100 2945 2790 3400
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3870 3655 3440 4300
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Edukacja włączająca 3690 3485 3280 4100
Etyka dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Filozofia dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Fizyka dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Geografia dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Historia dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Informatyka 2700 2565 2430 3000
Język polski dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Logopedia 3870 3655 3440 4300
Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Matematyka dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Muzyka dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 3060 2890 2720 3400
Neurologopedia 3060 2890 2720 3400
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3870 3655 3440 4300
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3150 2975 2800 3500
Pedagogika resocjalizacyjna 3870 3655 3440 4300
Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Plastyka dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego 3510 3315 3120 3900
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć 3510 3315 3120 3900
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu 3510 3315 3120 3900
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa 3510 3315 3120 3900
Przyroda dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Technika dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Wczesne nauczanie języka angielskiego 3150 2975 2800 3500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3870 3655 3440 4300
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych 3510 3315 3120 3900
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 3150 2975 2800 3500
Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej 2700 2550 2400 3000

Legenda