logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach

Zasady płatności za studia podyplomowe realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR są proste i przejrzyste:

Ceny za studia poszczególnych kierunkach

Legenda do poszczególnych kolumn jest podana pod tabelą.

kierunek cena 1* cena 2* cena 3* cena 4* cena 5*
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 2660 2520 2380 2240
Biologia 2900 2755 2610 2465 2320
Biologia i geografia dla nauczycieli 4200 3990 3780 3570 3360
Chemia 2900 2755 2610 2465 2320
Doradztwo zawodowe 2900 2755 2610 2465 2320
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie 4200 3990 3780 3570 3360
Etyka i filozofia w szkole 3100 2945 2790 2635 2480
Geografia 2900 2755 2610 2465 2320
Historia 2900 2755 2610 2465 2320
Informatyka 3000 2850 2700 2550 2400
Logopedia 4900 4655 4410 4165 3920
Muzyka i historia muzyki 3000 2850 2700 2550 2400
Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej 2800 2660 2520 2380 2240
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2800 2660 2520 2380 2240
Organizacja i zarządzanie oświatą 2200 2090 1980 1870 1760
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2900 2755 2610 2465 2320
Plastyka i historia sztuki 3000 2850 2700 2550 2400
Podstawy przedsiębiorczości 2900 2755 2610 2465 2320
Przygotowanie pedagogiczne 2900 2755 2610 2465 2320
Resocjalizacja i socjoterapia 2800 2660 2520 2380 2240
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 3500 3325 3150 2975 2800
Surdopedagogika 2800 2660 2520 2380 2240
Surdopedagogika i tyflopedagogika 3400 3230 3060 2890 2720
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3000 2850 2700 2550 2400
Tyflopedagogika 2800 2660 2520 2380 2240
Wczesne nauczanie języka angielskiego 3400 3230 3060 2890 2720
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2800 2660 2520 2380 2240
Wychowanie do życia w rodzinie 2900 2755 2610 2465 2320
Wychowanie fizyczne 3400 3230 3060 2890 2720

Legenda:

  1. Cena podstawowa w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki)
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodku Szkoleniowym KURSOR (10% zniżki)
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodku Szkoleniowym KURSOR (15% zniżki)
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodku Szkoleniowym KURSOR (20% zniżki)

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.


Ceny za studia dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Kierunek studiów Cena Cena promocyjna dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 zł 950 zł
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2800 zł 950 zł
Przygotowanie pedagogiczne 2900 zł 950 zł
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 3500 zł 1150 zł
Surdopedagogika 2800 zł 950 zł
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3000 zł 950 zł
Tyflopedagogika 2800 zł 950 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 2900 zł 950 zł

Zobacz też zasady płatności.