WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy! Kurs będzie realizowany w weekendy

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

51

Metoda Dobrego Startu - założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

data rozpoczęcia: 13.12.2018 r. kurs odwołany

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

kurs został odwołany

39

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

Metody i techniki motywujące do uczenia się

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez stosowanie gier i zabaw aktywizujących

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i w klasach I-III

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Aktywna świetlica w szkole - kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

129

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.