WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

67

„Wiosennie i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

135

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w kontynuowaniu reformy oświaty i w aspekcie zmian w zasadach jej finansowania oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela wg stanu na 1 stycznia 2018 r. i 1 września 2018 r.

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 10:00

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. Zapraszamy!

brak wolnych miejsc

125

Budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

65

Techniki plastyczne w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (wykorzystanie kredek, farb i papieru)

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 22.02 (wtorek), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Patron szkoły – model wychowania i niepowtarzalny wizerunek placówki

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

60

Sposoby rozwijania wysokich kompetencji czytelniczych w odniesieniu do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

118

Arteterapia – sztuka w profilaktyce i terapii

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

124

Skuteczny nauczyciel – jak to zrobić?

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Animator zabaw dziecięcych – w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

17

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018 r.

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.