WODN KURSOR

w Zamościu

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość

Kurs języka angielskiego

Spotkanie organizacyjne połączone z testem określającym poziom wiedzy z języka angielskiego odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie WODN KURSOR w Zamościu przy ul. Partyzantów 9.

Zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: 16.04.2019 r. kurs odwołany

kurs został odwołany

40

Eksperyment i metoda naukowa w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Kurs programowania w języku Scratch

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

2. spotkanie: 28 kwietnia 2019 r. godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Szkoła Muzyczna YAMAHA w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8

Prosimy dokonywać płatności za kurs przelewem na konto 90 1140 1094 0000 3068 2000 1003

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Metoda Dobrego Startu - założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

53

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

119

Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.