logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Zamościu

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 13.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

76

Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

133

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Aktywna świetlica w szkole - kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

Proszę mieć strój i obuwie sportowe!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

117

Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 08.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

138

Aplikacje internetowe wspomagające edukację

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

178

Kurs metody fonogestów I stopnia

data rozpoczęcia: (niedziela), godz. 13.30

Terminy kolejnych zajęć: 28 i 29.03.2020 r. godz. 8:30 Zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

29

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Mały matematyk - edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.