logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (środa), godz. 17.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

8

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

data rozpoczęcia: 09.10 (piątek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

zmiana miejsca realizacji!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia szkoleń/zajęć zdalnych

data rozpoczęcia: 26.10 (poniedziałek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

zmiana terminu i miejsca realizacji!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

7

Otwórz się na innowację – prawo, teoria, praktyka edukacyjna

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

71

Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

52

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

98

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

data rozpoczęcia: 08.10 (czwartek), godz. 15.30

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2020 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

136

O potrzebie wychowania do wartości

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2020 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

„Zimowo i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

82

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

152

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji u dzieci i młodzieży

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

102

Jak redagować program zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.