logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

planowana data rozpoczęcia: marzec 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: marzec 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

129

Narzędzia w Microsoft Office 365 – praca zdalna

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

160

Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

104

Niegrzeczne, niezgrabne czy z zaburzeniami integracji sensorycznej – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i w szkole

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

47

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

98

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Podstawy efektywnego czytania, czyli jak czytać szybciej i rozumieć więcej?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

82

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

29

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: luty 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

60

Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness

planowana data rozpoczęcia: luty 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

84

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego

planowana data rozpoczęcia: luty 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

102

Jak redagować program zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi?

planowana data rozpoczęcia: luty 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

159

Skuteczna komunikacja z rodzicami (także trudnymi)

planowana data rozpoczęcia: luty 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.