WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość

Kurs języka angielskiego

Żeby wziąć udział w kursie, nie trzeba się zapisywać na studia podyplomowe.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 9:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

7

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

108

Gry i zabawy wprowadzające w świat programowania

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Wiosennie i świątecznie - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i w klasach I-III

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Teatr w przedszkolu - zajęcia teatralne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

Metody i techniki motywujące do uczenia się

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

114

PREZI - tworzenie profesjonalnych prezentacji

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15:30

2. spotkanie: 27 marca 2019 r. godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

129

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Eksperyment i metoda naukowa w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Metoda Dobrego Startu - założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole - specyfika funkcjonowania, metody pracy

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Kurs programowania w języku Scratch

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

112

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

119

Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży

planowana data rozpoczęcia: marzec 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.