logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: sierpień 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: (sobota)

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 08.00

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9, sala nr 16

są jeszcze wolne miejsca!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

31

Awans zawodowy wg nowych zasad – nauczyciel początkujący

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

32

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

65

Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

115

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne, a problemy wieku dojrzewania

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.