logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: 28.05 (czwartek), godz. 14.00

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

szkolenie składa się z 5 spotkań: 30.06.2022 oraz 02-03.07 oraz 9-10.07.2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

29

„Znaleźć złoty środek” czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.45

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Rytmiczne poruszanki – wesołe zabawianki

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

miejsce: WODN Zamość, Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

128

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

35

Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

180

Edukacja matematyczna z darami Froebla (on-line)

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Zrozumieć liczby – klocki Numicon jako pomoc we wczesnej nauce matematyki

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

48

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

59

Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

20

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

21

Wizerunek szkoły zależy od Ciebie

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Rozwojowa niepłynność mowy a jąkanie wczesnodziecięce

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Strategie skutecznej nauki w epoce cyfrowej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Kreowanie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

64

Uczeń zdolny – rozwijanie potencjału ucznia

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

84

Ocenianie to wyzwanie – prawo a praktyka i przyzwyczajenia

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

93

Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

104

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

103

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

135

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne a problemy wieku dojrzewania

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

134

„Uczeń świadomym konsumentem” – jak kształtować postawy prośrodowiskowe uczniów?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

181

Praca z uczniem obcokrajowcem

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: maj/czerwiec 2022

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.