logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Zamościu

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość

Kurs języka angielskiego

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 listopada (czwartek) o godz. 16.00.

Zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: październik 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

148

Skuteczne metody wychowawcze

data rozpoczęcia: 22.10 (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Tańczę, tupię, podskakuję - zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Efektywne uczenie w praktyce - jak nauczyć uczniów uczenia się?

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

99

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

34

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

35

Język polski - poza ławką i schematem oraz z ciekawym tematem

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

42

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

87

„Zimowo i świątecznie” - sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

124

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

133

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

166

Nauczyciel i rodzic w koalicji - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

planowana data rozpoczęcia: październik/listopad 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.