logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Zamościu

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość

Kurs języka angielskiego

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 listopada (czwartek) o godz. 16.00.

Zapraszamy!

informacje i zapisy »


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

125

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

50

Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Słowo, muzyka, ruch - metoda Carla Orffa

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

166

Nauczyciel i rodzic w koalicji - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2019 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.