logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: kwiecień/maj 2021 r.

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

97

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

data rozpoczęcia: 14.04 (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Metody terapii specyficznych trudności w nauce uczniów kl. I–III i klas IV–VIII

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych

data rozpoczęcia: 19.03 (piątek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

111

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

106

Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

139

Trening skutecznego wychowania

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

113

Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami

data rozpoczęcia: 14.04 (środa), godz. 16.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Jak pomóc uczniom pokonać próg edukacyjny?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Inspiracje wczesnoszkolne – metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

149

Nieznany Świat – nałóg czy rozrywka czyli gdzie są dzieci, gdy tu ich nie ma?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

153

Depresja i zachowania suicydalne uczniów

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie zoom.us

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.