logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Zamość

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

81

„Jesienne zabawy plastyczne i nie tylko…” – warsztaty plastyczno-techniczne

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: 20.10.2021 r. kurs odwołany

kurs został odwołany

33

Metoda czytania sylabowego Małgorzaty Bastek jako ciekawy sposób wprowadzania dzieci w świat czytania

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

106

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: 27.10 (środa), godz. 16.00

Uwaga! Zmiana terminu!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniajacej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: 27.09 (czwartek), godz. 16.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

11

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

18

Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

132

Kształtowanie pozytywnych postaw i wychowanie ku wartościom jako wyzwanie współczesnej szkoły

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

148

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.