Szukaj
Close this search box.

Dofinansowanie Szkoleń do KFS i BUR
Lublin Zamość Biała Podlaska

Przygotujemy Cię na uzyskanie dofinansowania do szkoleń

Droga do otrzymania dofinansowania jest prostsza niż myślisz. Nasz zespół specjalistów jest gotów, aby Ci pomóc na każdym etapie tego procesu. Bez względu na wielkość Twojej firmy lub jeżeli jesteś osobą indywidualną gwarantujemy profesjonalne wsparcie w przejściu przez procedury aplikacyjne. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

Masz dwie możliwości:

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KFS

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z  BUR

Porównanie BUR i KFS

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poprzez Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparcie jest dedykowane jest do:

 • mikro przedsiębiorstwo
 • małe przedsiębiorstwo
 • średnie przedsiębiorstwo
 • jednoosobowa działalność gospodarczą
 • osoby indywidualne.

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Poziom finansowania:

 • Uzależniony Od operatora

Poziom finansowania:

 • MŚP – 80% dofinansowania
 • Mikroprzedsiębiorstwo – 100% dofinansowania

Dofinansowanie wybranych szkoleń oraz usług doradczych wybranych poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Dofinansowanie wybranych szkoleń dla pracowników i właścicieli wpisujących się w jeden z ośmiu priorytetów.

Miejsce składania wniosków: odpowiedni Operator w regionie (elektronicznie i/lub osobiście)

Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca rejestracji lub prowadzenia działalności (elektronicznie i/lub papierowo)

Forma dofinansowania: refundacja – Operator zwraca środki zgodnie z poziomem finansowania

Forma dofinansowania: dotacja płatna z Urzędu po wykonanej usłudze

Jak pozyskać dofinansowanie?

 • Wybór szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Kontakt telefoniczny z Operatorem Regionalnym, który prowadzi nabór i przyznaje środki
 • Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego
 • Podpisanie umowy z Operatorem.
 • Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP
 • Realizacja szkolenia, wystawienie oceny oraz rozliczenie z firmą szkoleniową.
 • Otrzymanie refundacji wysokości odpowiedniego dofinansowania od Operatora.

Jak pozyskać dofinansowanie?

 • Wybór instytucji szkoleniowej i określenie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 • Złożenie wniosku w odpowiednim PUP w dniach ogłoszonego naboru
 • Decyzję o dofinansowaniu otrzymuje się do 30 dni
 • Realizacja szkoleń w ustalonych terminach
 • Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Urząd przelewa środki na konto Przedsiębiorcy
 • Rozliczenie z firmą szkoleniową

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z KFS i jakie wymagania musi spełnić?

Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i prywatny, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, może wystąpić z wnioskiem o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Nie ma znaczenia ani rodzaj umowy o pracę zatrudnionych pracowników korzystających z kształcenia wspieranego środkami KFS, ani wymiar etatu. Co istotne, z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale także Ty jako pracodawca, działający na tych samych zasadach.

Odbierz swoją część z 300 mln zł na szkolenia w 2024 roku!

Gdy podejmiesz decyzję o staraniu się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, KURSOR jest gotów Cię wesprzeć. Oferujemy pomoc w opracowaniu planu szkoleniowego, monitorujemy terminy naboru wniosków, przygotowujemy dokumenty, realizujemy szkolenia i rozliczamy otrzymane środki. Skontaktuj się z nami, aby zacząć proces ubiegania się o dofinansowanie. Razem z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zainwestuj w rozwój swojej firmy!

Pobierz niezbędne dokumenty

 

Dlaczego Warto Zainwestować w Szkolenia dla Twojej Firmy?

Rozwój Twojej firmy zależy od zaangażowania i umiejętności Twoich pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznacza imponującą kwotę 300 mln zł na dofinansowanie szkoleń w 2024 roku. To unikalna szansa dla pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki i podnosić kompetencje swojego zespołu.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS

 1. Sprawdź Kwalifikacje: Aby ubiegać się o dofinansowanie, Twoja firma musi spełniać minimum jeden z priorytetów określonych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zweryfikować, czy Twoja firma spełnia wymagania.
 2. Bezpłatna Konsultacja z Nami: Zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej konsultacji. Nasz zespół pomoże Ci zrozumieć proces aplikacyjny, dostosować go do potrzeb Twojej firmy i odpowiedzieć na wszelkie pytania.
 3. Przygotowanie Aplikacji: Razem przygotujemy kompletną aplikację, zapewniając, że spełnia ona wszystkie kryteria funduszu. Nasze doświadczenie pozwoli Ci uniknąć błędów i zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.
 4. Wsparcie na Każdym Etapie: Nie pozostawiamy Cię samego. Wspieramy Cię na każdym etapie, aż do momentu otrzymania dofinansowania.

 

Kiedy pojawiają się nabory wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Zaplanuj szkolenia już teraz, by później czekać tylko na datę przyjmowania wniosków w Twoim urzędzie pracy.

Na początku roku rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), a ich okres trwania zazwyczaj ogranicza się do kilku dni. Dlatego kluczowe jest utrzymanie czujności i regularne monitorowanie stron Powiatowych Urzędów Pracy. Niektóre z tych urzędów już teraz ogłosiły planowane daty uruchomienia naborów. Nawet jeśli nabór w Twoim urzędzie jeszcze się nie rozpoczął, możesz już teraz przeglądać oferty kursów dostępnych dla Twoich pracowników.

Zachęcamy również do kontaktu z Ośrodkiem Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, gdzie nie tylko pomożemy Ci w złożeniu kompletnego wniosku, ale także udzielimy porad dotyczących wyboru konkretnych szkoleń, które przyniosą największe korzyści Twojej firmie w przyszłości.

Pomożemy Ci uzyskać środki z KFS lub BUR – skontaktuj się z naszym oddziałem

531 191 181

Lublin ul. Narutowicza 62

500 177 049

Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66

500 177 049

Zamość, ul. Partyzantów 9

Ile można uzyskać środków z KFS?

Dla mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów

Dla pozostałych firm – 80% kosztów

(jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)

Z dofinansowania mogą korzystać firmy, urzędy, fundacje i wszystkie podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

KFS udziela pomocy firmom na zasadzie bezzwrotnego wsparcia – zasadzie pomocy de minimis – forma wsparcia finansowego udzielana przez państwo, której celem jest minimalny wpływ na konkurencję i handel międzynarodowy. W przypadku dofinansowań szkoleniowych udzielanych przez KFS, pomoc ta ma charakter bezzwrotny i ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w inwestowaniu w rozwój kapitału ludzkiego.

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

 1. Na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
 2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne w kontekście kształcenia ustawicznego.
 4. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym. 

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

 1. Nowe Technologie
  • Wsparcie dla szkoleń związanych z nowymi procesami, technologiami i narzędziami pracy.
 1. Zawody Deficytowe na Terenie Polski
  • Oferujemy szeroką ofertę szkoleń dostosowaną do zawodów deficytowych na terenie całej Polski.
 1. Powracający na Rynek Pracy
  • Dofinansowanie szkoleń dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz członków rodzin wielodzietnych.
 1. Umiejętności Cyfrowe
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 1. Branża Motoryzacyjna
  • Szkolenia dla pracowników branży motoryzacyjnej.
 1. Osoby Powyżej 45 Roku Życia
  • Dofinansowanie szkoleń dla osób po 45 roku życia.
 1. Pracodawcy Zatrudniający Cudzoziemców
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców z cudzoziemcami w zespole.
 1. Zarządzanie Finansami
  • Dofinansowanie szkoleń z zakresu zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Co to jest BUR  – Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z BUR  i jakie wymagania musi spełnić?

Wsparcie jest dedykowane jest do:

 • mikro przedsiębiorstwo
 • małe przedsiębiorstwo
 • średnie przedsiębiorstwo
 • jednoosobowa działalność gospodarczą
 • osoby indywidualne.

 

Jak zdobyć dofinansowanie z BUR krok po kroku?

 1. Wybór oferty szkoleniowej
  Osoba zainteresowana szkoleniem poszukuje i wybiera odpowiednią ofertę na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Przeglądanie ofert nie wymaga posiadania konta.
 2. Decyzja o udziale w szkoleniu – dokonanie zgłoszenia na usługę
  Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR i za jej pośrednictwem dokonać zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Finansowane udziału w szkoleniu
  Osoba zainteresowana składa wniosek o dofinansowanie wybranego szkolenia u właściwego operatora. Po zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego.
 4. Realizacja usługi szkoleniowej lub doradczej
  Firma świadcząca wybraną usługę wystawia fakturę, a uczestnicy zajęć wypełniają ankietę.
 5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego
  Uczestnik  przekazuje operatorowi fakturę za usługę, a ten weryfikuje jej poprawność i dokonuje przekazania przydzielonych środków.

 

Dlaczego KURSOR? 

 1. Certyfikat ISO 9001:2015
 • Jesteśmy wiarygodną firmą posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, gwarantujący wysoką jakość oferowanych usług.
 1. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
 • Znajdujemy się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00031/2004, co umożliwia ubieganie się o dofinansowanie do szkoleń.
 1. Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP), potwierdzający naszą rzetelność.
 1. Zgodność z Wymogami Urzędów Pracy
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Posiadamy status Placówki Oświatowej co oznacza, że jakość naszych usług jest monitorowana przez Lubelskie Kuratorium Oświaty.

Masz pytanie dotyczące dofinansowań KFS lub BUR? Napisz.

Wybierz oddział
Dane uczestnika
Twoja wiadomość
Skip to content