Studia podyplomowe dla nauczycieli

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Andragogika
 2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 3. Biologia
 4. Biologia i geografia dla nauczycieli
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie nowość
 8. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 9. Etyka i filozofia w szkole
 10. Geografia
 11. Historia nowość
 12. Informatyka
 13. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów
 14. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Organizacja i zarządzanie oświatą
 16. Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 17. Podstawy przedsiębiorczości
 18. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 19. Przyroda w szkole podstawowej
 20. Resocjalizacja i socjoterapia
 21. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 22. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 23. Surdopedagogika i tyflopedagogika nowość
 24. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 25. Tyflopedagogika
 26. Wczesne nauczanie języka angielskiego
 27. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 28. Wychowanie do życia w rodzinie
 29. Wychowanie fizyczne nowość

sprawdź ceny i promocje →