Studia podyplomowe dla nauczycieli

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Andragogika przygotowanie do pracy edukatora oświaty
 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 3. Biologia
 4. Biologia i geografia dla nauczycieli
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie nowość
 8. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 9. Etyka i filozofia w szkole
 10. Geografia
 11. Historia nowość
 12. Informatyka
 13. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów
 14. Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych
 15. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Organizacja i zarządzanie oświatą
 17. Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 18. Plastyka i historia sztuki nowość
 19. Podstawy przedsiębiorczości
 20. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 21. Przyroda w szkole podstawowej
 22. Resocjalizacja i socjoterapia
 23. Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 24. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 25. Surdopedagogika i tyflopedagogika nowość
 26. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 27. Tyflopedagogika
 28. Wczesne nauczanie języka angielskiego
 29. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 30. Wychowanie do życia w rodzinie
 31. Wychowanie fizyczne nowość

sprawdź ceny i promocje →