Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

akredytacja

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zrealizował w ostatnich latach kilkaset kursów o różnorakiej tematyce (m.in. kadrowo-księgowe, BHP, szkolenia interpersonalne, specjalistyczne z zakresu pozyskiwania funduszy UE, zamówień publicznych, zarządzania firmą, kursy informatyczne, szkolenia językowe, szkolenia i kursy zawodowe).

operator koparki

Zapraszamy do naszych placówek na terenie województwa lubelskiego:

Lublin Zamość Chełm Biała Podlaska