Studium Policealne KURSOR

Zapraszamy do naszego studium!

Studium Policealne KURSOR posiada uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych.

Naszymi słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół średnich — także ci, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali.

Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna.

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem technicznym we wszystkich oddziałach i dla wszystkich kierunków: nowoczesne klimatyzowane pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, klimatyzowane sale wykładowe i bardzo dobrze wyposażone pracownie kosmetyczne.

Nasze szkoły mają dogodną lokalizację w centrum miast.

Zatrudniamy kadrę znakomitych fachowców o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, m.in. nauczycieli lubelskich szkół wyższych.

Nauka na większości kierunków trwa cztery semestry, w zawodzie technik BHP 3 semestry, a w zawodzie florysta i asystent osoby niepełnosprawnej — 2 semestry.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

> > > Nie zwlekaj! Zapisz się jeszcze dziś! < < <

Lublin Zamość Chełm Biała Podlaska