logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 21.03.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

36

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 21.03.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

40

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 21.03.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 28.03.2020 r., godz. 08.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

10

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 28.03.2020 r., godz. 09.30

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

39

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 28.03.2020 r., godz. 09.30

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 29.03.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

38

Lublin

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

data rozpoczęcia: 29.03.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

44

Lublin

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 29.03.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

8

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 04.04.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

43

Lublin

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 04.04.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca