Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Aktualności

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Logopedia

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

rozpoczęcie: 09.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Biologia dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Geografia dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Informatyka

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Język polski dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Plastyka dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli

rozpoczęcie: 10.2022 r.

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 22.10.2022 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin, Biala Podlaska, Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)