logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

36

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

40

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

36

Zamość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

40

Zamość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 16.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

2

Zamość

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 23.05.2020 r., godz. 09.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

10

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 23.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

39

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 23.05.2020 r., godz. 08.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca