logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

40

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 27.03.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

36

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 27.03.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

46

Lublin

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 27.03.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

36

Zamość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 27.03.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca!

40

Zamość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 27.03.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca!

39

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 28.03.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

10

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 28.03.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

8

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 28.03.2021 r., godz. 10.30

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca

10

Zamość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 28.03.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca!

39

Zamość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 28.03.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca!

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 10.04.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca