Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Aktualności

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 10.30

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 10.30

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 10.30

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 10.30

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 12.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 12.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

data rozpoczęcia: 11.09.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 12.09.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Logopedia

data rozpoczęcia: 02.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 02.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 09.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Zamość

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 09.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Biała Podlaska

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 09.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 16.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 16.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Zamość

Logopedia

data rozpoczęcia: 16.10.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Zamość

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 16.10.2021 r., godz. 10.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 23.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)

Zamość

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 23.10.2021 r., godz. 09.00

miejsce: Zamość

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! (zobacz opis kierunku)