logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

8

Zamość

Logopedia

data rozpoczęcia: 17.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

36

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 17.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

40

Lublin

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 17.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

46

Zamość

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 17.10.2020 r., godz. 11.00

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

8

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 18.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

43

Lublin

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 18.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

46

Lublin

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 24.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

38

Zamość

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

data rozpoczęcia: 24.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

2

Biała Podlaska

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 24.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 24.10.2020 r., godz. 13.00

miejsce: KURSOR w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 25.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 25.10.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

46

Biała Podlaska

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

data rozpoczęcia: 25.10.2020 r., godz. 09.00

miejsce: KURSOR w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66

10

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 07.11.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

39

Lublin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

data rozpoczęcia: 07.11.2020 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

38

Lublin

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

data rozpoczęcia: 07.11.2020 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

10

Biała Podlaska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

data rozpoczęcia: 07.11.2020 r., godz. 09.00

miejsce: KURSOR w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66

8

Biała Podlaska

Logopedia

data rozpoczęcia: 08.11.2020 r., godz. 09.00

miejsce: KURSOR w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66