WODN

Najpopularniejsze szkolenia

14

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
17

Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
21

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
36

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Liczba godzin:
5
Cena:
120,00
37

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
40

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
62

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

Liczba godzin:
5
Cena:
120,00
Nowość
70

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
76

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Liczba godzin:
4
Cena:
100
77

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
81

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
92

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
98

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
99

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Liczba godzin:
4
Cena:
120
100

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
105

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
107

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
114

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
117

Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
134

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
136

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
144

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
146

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka 

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
157

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00