logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Żłobki na Opolszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły: w terminie od stycznia do listopada 2020 r., do czasu zebrania 10 grup po ok. 15–20 osób na terenie woj. opolskiego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • chęć udziału w projekcie, wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • płeć – kobiety będą stanowić 81% Grupy Docelowej (2 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, na której nie istnieje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 (2 pkt)

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

– brak ustalonych terminów (można wysyłać zgłoszenia)

wyślij zgłoszenie