Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE (zakończone)

Przedszkole Omnibus

Projekt „Przedszkole Omnibus” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Przedszkole OMNIBUS” realizowany był przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Piotr Wasak w partnerstwie z Zespołem Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Urszula Smołecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.

Celem projektu było zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z miasta Lublin w wieku 3-4 lat i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty do 31.08.2019 r.

Wsparcie w ramach projektu:

  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
  • nauka języka angielskiego w ramach zajęć podstawowych;
  • bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
    korekcyjno – kompensacyjne;
  • całodzienne wyżywienie.

 

Osiągnięte rezultaty:

Utworzonych zostało 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z
miasta Lublin oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe, mające na celu wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u dzieci.

Dofinansowanie UE: 655 555,48 zł

Skip to content