logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Power of NEET” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytania ofertowe

data zamieszczenia ogłoszenia: 26.07.2017 r.

Wynajem sal na potrzeby szkolenia „Opiekun osób starszych i chorych” w Białej Podlaskiej

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu sali szkoleniowej, na potrzeby przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Opiekun osób starszych i chorych” w Białej Podlaskiej.

Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 17.07.2017 r.

Wynajem sal na potrzeby szkolenia „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w Zamościu

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w Zamościu.

Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 06.06.2017 r.

Pośrednictwo pracy na terenie województwa lubelskiego

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy na terenie woj. lubelskiego w miastach: Lublin, Zamość i Biała Podlaska.

Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2017 r.

Wynajem pracowni na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” – część praktyczna

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu pracowni na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” na terenie m. Biała Podlaska. Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 30.03.2017 r.

Wynajem sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” – część teoretyczna

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” na terenie m. Biała Podlaska Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

data zamieszczenia ogłoszenia: 28.03.2017 r.

Wynajem pracowni na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” – część praktyczna

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu pracowni na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” na terenie m. Lublin. Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 20.03.2017 r.

Wynajem sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” – część teoretyczna

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” na terenie m. Lublin. Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 20.03.2017 r.

Wynajem sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” – część teoretyczna

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal na potrzeby szkolenia zawodowego „Kucharz z egzaminem czeladniczym” na terenie m. Lublin. Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF) i formularz wyceny (DOCX)

data zamieszczenia ogłoszenia: 19.01.2017 r.

Wybór doradców zawodowych

W związku z realizacją projektu „POWER OF NEET” Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza oferentów do składania ofert na osobiste przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego. Szczegóły dotyczące składania ofert można znaleźć w pliku poniżej.

Pobierz ogłoszenie (PDF) i formularz oferty (RTF)