Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Harmonogramy