Studia podyplomowe dla nauczycieli

kurs języka angielskiego

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

W związku z dynamiczną zmianą przepisów w prawie oświatowym Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie proponuje Państwu specjalności studiów podyplomowych skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn. zm.).

W czasach niżu demograficznego i postępującej reformy oświaty posiadanie przez nauczycieli kilku specjalizacji to standard i wymóg trudnego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii:

 1. Andragogika przygotowanie do pracy edukatora oświaty
 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 3. Biologia nowość
 4. Biologia i geografia dla nauczycieli nowość
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 8. Etyka i filozofia w szkole
 9. Geografia nowość
 10. Informatyka i technologia informacyjna
 11. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów
 12. Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych
 13. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 14. Organizacja i zarządzanie oświatą
 15. Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 16. Przedsiębiorczość
 17. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 18. Przyroda w szkole podstawowej
 19. Resocjalizacja i socjoterapia
 20. Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 21. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 22. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 23. Tyflopedagogika
 24. Wczesne nauczanie języka angielskiego
 25. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 26. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 1. Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych
 2. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 5. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 6. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Tyflopedagogika
 8. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Studia podyplomowe kwalifikacyjne obejmują różną liczbę godzin zajęć, realizowanych od października do czerwca. Do 50% godzin zajęć będzie się odbywać w formie e-learningu. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w czterech miastach: Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Kielcach.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz punkty ECTS.

Zasady płatności

przedpłata
50 zł, płatne przelewem przed złożeniem dokumentów — zaliczane na poczet czesnego
czesne
→ wysokość podana na osobnej stronie; słuchacze zapisujący się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR korzystają ze zniżki czesnego
→ może zostać wniesione w 2, 4, 6 lub 8 ratach

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Przedpłata w wysokości 50 zł oraz pierwsza rata czesnego (wszyscy słuchacze otrzymają harmonogram wpłat) powinna zostać dokonana przelewem na ogólne konto Wyższej Szkoły HUMANITAS, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 (ING Bank Śląski S.A., II Oddział w Sosnowcu). W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku z dopiskiem „WODN KURSOR”.

Kolejne wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer konta, który słuchacze otrzymają przed terminem wpłaty 2. raty czesnego.