logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szczegółowe harmonogramy egzaminów będą się pojawiały na stronach poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska).

semestr jesienny

1 września 2021
rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
18 września 2021
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów
25 września 2021
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów
28 stycznia 2022
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
10 stycznia 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „d”)
11–15 stycznia 2022
egzamin zawodowy – etap pisemny
17–22 stycznia 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „dk”)
11–23 stycznia 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „w”, „wk”)
7 lutego 2022
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2022
31 marca 2022
ogłoszenie wyników egzaminu w systemie SIOEPKZ
7 kwietnia 2022
przekazanie dyplomów do szkół
7 kwietnia 2022
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2022 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022

semestr wiosenny

24 czerwca 2022
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
1 czerwca 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „d”)
2–7 czerwca 2022
egzamin zawodowy – etap pisemny
1–19 czerwca 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „w” i „wk”)
8–19 czerwca 2022
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „dk”)
31 sierpnia 2022
ogłoszenie wyników egzaminu w systemie SIOEPKZ
7 września 2022
przekazanie dyplomów do szkół