logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Szczegółowe harmonogramy egzaminów będą się pojawiały na stronach poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska).

semestr jesienny

2 września 2019
rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
21 września 2019
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
28 września 2019
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
31 stycznia 2020
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
10 stycznia 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
9 stycznia 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model D)
11 stycznia—15 lutego 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model DK, W, WK)
22 lutego 2020
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2020
20 marca 2020
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw
27 marca 2020
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2020 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu (słuchacze, absolwenci KKZ oraz absolwenci studium) przez tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2020

semestr wiosenny

26 czerwca 2020
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
22 czerwca 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model D)
23 czerwca 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
24 czerwca—9 lipca 2020
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model DK, W, WK)
28 sierpnia 2020
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw