logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szczegółowe harmonogramy egzaminów będą się pojawiały na stronach poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska).

semestr jesienny

1 września 2020
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
12 września 2020
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów
26 września 2020
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów
29 stycznia 2021
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
12 stycznia 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (FORMUŁA 2017) – etap pisemny
12–16 stycznia 2021
egzamin zawodowy (FORMUŁA 2019) – etap pisemny
11 stycznia 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „d”)
13 stycznia–19 lutego 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model „w”, „wk” i „dk”)
13–24 stycznia 2021
egzamin zawodowy - etap praktyczny (model „w”, „wk” i „dk”)
7 lutego 2021
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2021
31 marca 2021
ogłoszenie wyników egzaminu i przekazanie dyplomów do szkół
8 kwietnia 2021
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2021 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2021

semestr wiosenny

25 czerwca 2021
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
7 czerwca 2021
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „d”)
8–12 czerwca 2021
egzamin zawodowy – etap pisemny
11–21 czerwca 2021
egzamin zawodowy – etap praktyczny (model „w”, „wk” i „dk”)
21 czerwca 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model „d”)
22 czerwca 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
23 czerwca—8 lipca 2021
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model „w”, „wk” i „dk”)
31 sierpnia 2021
ogłoszenie wyników egzaminu i przekazanie dyplomów do szkół