Studium Policealne KURSOR

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Szczegółowe harmonogramy egzaminów będą się pojawiały na stronach poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska).

semestr jesienny

1 września 2016
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
17 września 2016
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
24 września 2016
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
27 stycznia 2017
zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
9 stycznia 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model D)
12 stycznia 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
16 stycznia—23 lutego 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model DK, W, WK)
31 marca 2017
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw

semestr wiosenny

18 lutego 2017
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
25 lutego 2017
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
16 czerwca—8 lipca 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model DK, W, WK)
20 czerwca 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
26 czerwca 2017
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model D)
23 czerwca 2017
zakończenie roku szkolnego
25 sierpnia 2017
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw