logo

Studium Policealne KURSOR

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szczegółowe harmonogramy egzaminów będą się pojawiały na stronach poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska).

semestr jesienny

3 września 2018
rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
22 września 2018
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy wyższych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
29 września 2018
rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy pierwszych semestrów — szczegółowe informacje w komunikatach dla poszczególnych oddziałów (LublinZamośćBiała Podlaska)
25 stycznia 2019
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
10 stycznia 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
9 stycznia 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model D)
11 stycznia—16 lutego 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model DK, W, WK)
18 lutego 2019
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2019
22 marca 2019
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw
29 marca 2019
termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2019 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu (słuchacze, absolwenci KKZ oraz absolwenci studium) przez tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2019

semestr wiosenny

17 czerwca 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model D)
18 czerwca 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny
21 czerwca 2019
zakończenie zajęć dla słuchaczy ostatnich semestrów na poszczególnych kierunkach
21 czerwca—4 lipca 2019
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny (model DK, W, WK)
30 sierpnia 2019
ogłoszenie wyników egzaminu i wydanie świadectw