logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Bieżące komunikaty:

  1. Praktyka zawodowa (dodane 09.02.2016)

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Praktyka zawodowa

Warunkiem zaliczenia semestru jest odbycie praktyki zawodowej w wyznaczonym terminie. Niezbędne dokumenty są do pobrania w sekretariacie szkoły (należy podać nazwę i adres instytucji/firmy, w której będą się odbywały praktyki).

Wymiar praktyk:

  • asystent osoby niepełnosprawnej (II semestr) – 4 tygodnie
  • technik administracji (II semestr) – 4 tygodnie
  • technik administracji (III semestr) – 4 tygodnie
  • technik administracji (IV semestr) – 4 tygodnie
  • technik BHP (semestr II) – 2 tygodnie
  • florysta (semestr II) – 4 tygodnie
  • technik usług kosmetycznych (semestr II) – 2 tygodnie
  • technik rachunkowości (semestr II) – 2 tygodnie
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia (semestr III) – 4 tygodnie

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).