Studium Policealne KURSOR

w Białej Podlaskiej

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Komunikaty dla słuchaczy

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2019 r. – etap pisemny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i dwoma długopisami z czarnym wkładem. Można mieć ze sobą kalkulator prosty (tj. umożliwiający wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2019 r. – etap praktyczny

Słuchacze zdający kwalifikacje A.68 powinni przynieść ze sobą kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

Słuchacze zdający kwalifikacje T.07, AU.36, A.65 i Z.03 powinni przynieść ze sobą kalkulator prosty.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).