logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2022 r. – etap pisemny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem. Można mieć ze sobą kalkulator prosty (tj. umożliwiający wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ew. obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Egzamin będzie przeprowadzony z wykorzystaniem komputerów. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2022 r. – etap praktyczny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

Słuchacze zdający poszczególne kwalifikacje powinni wziąć ze sobą:

  • EKA.01, EKA.05 i BPO.01: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
  • FRK.04: linijkę

Egzamin trwa, w zależności od kwalifikacji, 120 lub 180 minut.

Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).