Od 19 do 22 kwietnia sekretariat Studium Policealnego będzie nieczynny

Komunikaty dla słuchaczy

Brak bieżących komunikatów.

Plany zajęć do pobrania:

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).