Studium Policealne KURSOR

Komunikaty dla słuchaczy

Plany zajęć do pobrania:

Inne materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminów w sesji czerwiec–lipiec 2019 r.

Słuchaczy planujących przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. prosimy o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 18 lutego 2019 r.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).