logo

Studium Policealne KURSOR w Lublinie

Komunikaty dla słuchaczy

Materiały do pobrania:

Bieżące komunikaty:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2020 r. – etap praktyczny

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej 40 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

Słuchacze zdający poszczególne kwalifikacje powinni wziąć ze sobą:

  • MS.12 i AU.34: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
  • MS.03 i Z.03: kalkulator prosty
  • AU.36 i AU.65: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę

Egzamin trwa, w zależności od kwalifikacji, 120 lub 180 minut.

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Bezpośrednie odsyłacze do informatorów w formacie PDF zostały umieszczone na stronach opisujących poszczególne kierunki kształcenia (zobacz listę).