logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Sekretariat studiów nieczynny od 14 marca do odwołania

Praktyki

Wkrótce przedstawimy informacje na temat zasad praktyk zawodowych, obowiązujących od marca 2020 r.

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas, stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach.

Praktykom są przypisane punkty ECTS.

W przypadku studiów dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli – należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek z listy poniżej; jeśli dla kierunku nie podano osobnego wniosku, należy wypełnić wniosek ogólny o zaliczenie praktyk (plik DOC, 57 kB).

Pobierz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia:

Pobierz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia – starsze grupy (sprzed semestru jesiennego 2018)