logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Praktyki

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas, stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk, obowiązujących na poszczególnych kierunkach.

Praktykom są przypisane punkty ECTS.

W przypadku studiów dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli – należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek z listy poniżej; jeśli dla kierunku nie podano osobnego wniosku, należy wypełnić wniosek ogólny o zaliczenie praktyk (plik DOC, 57 kB).

Pobierz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia – starsze grupy (sprzed semestru jesiennego 2018)