Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Biologia dla nauczycieli nowość

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania biologii na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z biologii jako kolejnego przedmiotu.

Słuchacz zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień biologii, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

Dla kogo?

Uczestnikami podyplomowych studiów „Biologia dla nauczycieli” mogą zostać posiadający przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu szkolnego absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich, którzy są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć szkolnych z kolejnego przedmiotu.

Cele szczegółowe

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

3 semestry – 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 4350 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3900 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3450 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3000 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków