Co się zmieni w urlopach po 26 kwietnia?

Spis treści

Nowe urlopy – Urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej

Już pod koniec kwietnia 2023 roku pracownicy będą mogli skorzystać z dwóch nowych urlopów. Nowelizacja Kodeksu przewiduje urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 16h lub dwóch dni.

Bezpłatny urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy to rodzaj urlopu przysługujący pracownikom, którzy muszą zająć się osobą bliską w stanach chorobowych lub wymagającymi opieki. Pracownik ma prawo do skorzystania z 5-dniowego urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego. W takim przypadku musi złożyć pisemne zgłoszenie do pracodawcy, określając cel i termin urlopu. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu, chyba że zgłoszenie jest nieprawidłowe lub pracownik wyczerpał już przysługujący mu limit urlopu. Urlop ten przysługuje pracownikom, którzy muszą zająć się osobą bliską w stanach chorobowych lub wymagającymi opieki, nie tylko w przypadku opieki nad dzieckiem, ale również nad innymi osobami, np. ciężko chorą żoną lub matką.

2 dni urlopu z powodu siły wyższej

Urlop z powodu siły wyższej to rodzaj urlopu przysługujący pracownikom, gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonywanie pracy. Przykładem takich sytuacji mogą być klęski żywiołowe, epidemie, zamieszki czy awarie techniczne w zakładzie pracy. W takim przypadku pracownik może skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej, który nie będzie liczony do wakacji ani nie wpłynie negatywnie na sytuację pracowniczą w zakładzie pracy. Aby skorzystać z urlopu z powodu siły wyższej, pracownik powinien jak najszybciej poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji i przesłać dokumenty potwierdzające okoliczności uniemożliwiające wykonywanie pracy.

W przypadku urlopu z powodu siły wyższej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy.

Sprawdź szkolenia:
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 r.
Nowelizacja kodeksu pracy

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content