Szukaj
Close this search box.

Gmina zobligowana będzie do złożenia nowego sprawozdania odnoszącego się do gospodarki nieczystościami ciekłymi

Spis treści

Po raz pierwszy za rok 2023 do końca kwietnia 2024 r.  gmina zobligowana będzie do złożenia nowego sprawozdania odnoszącego się do gospodarki nieczystościami ciekłymi na swoim terenie (art. 3 ust. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.). Jedną z informacji składanych w tym sprawozdaniu jest chociażby liczba przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 5a ww. ustawy. Sprawozdanie to składane będzie nie tylko do Wód Polskich (do właściwego dyrektora RZGW), ale również do WIOŚ, który uzyskał uprawnienie do nakładania na gminę kary pieniężnej, za niewłaściwe lub brak  przeprowadzenia kontroli w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł.

Zapraszamy na szkolenie – zaplanowane są dwa terminy:
8 stycznia – sprawdź szczegóły
19 stycznia – sprawdź szczegóły

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content