Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Technik BHP

bezpłatne*
3 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

W związku ze zmianą przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.) i w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.), obowiązujących od 1 lipca 2005 r. i mówiących o tym, że problemami BHP w zakładach pracy mogą zajmować się tylko osoby, które mają wykształcenie kierunkowe, proponujemy Państwu możliwość kształcenia się w zawodzie technika BHP.

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Program nauczania

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 • Opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Język angielski zawodowy

— Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01)

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content