Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Rachunkowość

bezpłatne*
2 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • w kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Rachunkowość jest niezbędna w codziennej działalności operacyjnej każdego biznesu, a także w planowaniu rozwoju firmy i inwestycji. Jest też fundamentem poczucia bezpieczeństwa i wiarygodności przedsiębiorców, dlatego specjalista ds. rachunkowości zawsze znajdzie zatrudnienie!

Praca: absolwenci kursu mogą być zatrudnieni jako analitycy i doradcy finansowi, pracownicy biura rachunkowego, księgowi, urzędnicy skarbowi.

Program nauczania

Rachunkowość w zakresie kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent kursu w zakresie tej kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych

Program nauczania:

 • podstawy ekonomii i statystyki
 • prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Rachunkowość w zakresie kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Absolwent kursu w zakresie tej kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

Program nauczania:

 • podstawy ekonomii i statystyki
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie ich wyników
 • prowadzenie wyceny aktywów i pasywów
 • język angielski zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwalifikacje

 • EKA.05: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (2 semestry)
 • EKA.07: Prowadzenie rachunkowości (2 semestry)

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content