logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapraszamy do naszego studium!

zapisy przez Internet

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

O przyjęciu kandydata decyduje komplet złożonych dokumentów:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
  3. dowód osobisty (do wglądu)
  4. trzy fotografie typu dowodowego
  5. zaświadczenie lekarskie wydane przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły)

Osoby, które dopełniły tej formalności, mogą uważać się za przyjęte do szkoły. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.