logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studium Policealne KURSOR w Lublinie: nasze atuty

Praktyki w renomowanych firmach i instytucjach państwowych stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia oraz pracy. Kadrę szkoły stanowią fachowcy o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, a także nauczyciele wpisani na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (np. na kierunku florystyka, technik informatyk, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych...).

Możemy się również poszczycić bardzo dobrym zapleczem technicznym dla wszystkich kierunków:

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line