Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Studium Policealne KURSOR: nasze atuty

  • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
  • nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna
  • posiadamy bardzo dobrą lokalizację w centrum miasta
  • zaświadczenia do ZUS, KRUS oraz innych instytucji, indeksy i legitymacje szkolne wydajemy bezpłatnie
  • słuchacze mogą przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przepowadzanych pod auspicjami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Praktyki w renomowanych firmach i instytucjach państwowych stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia oraz pracy. Kadrę szkoły stanowią fachowcy o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, a także nauczyciele wpisani na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (np. na kierunku florystyka, technik informatyk, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych...).

Możemy się również poszczycić bardzo dobrym zapleczem technicznym dla wszystkich kierunków:

  • trzy nowoczesne, klimatyzowane pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu
  • pracownie kosmetyczne
  • pracownia florystyczna
  • strzelnica

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, styczeń 2016:

florysta: 100%

Przekonaliśmy Cię? Czytaj o rekrutacji!