Studium Policealne KURSOR

Wybierz dla siebie kierunek:

asystent osoby niepełnosprawnej florysta opiekunka środowiskowa technik administracji z elementami spedycji technik BHP technik eksploatacji portów i terminali technik informatyk technik ochrony fizycznej osób i mienia technik rachunkowości technik usług kosmetycznych

Ponadto oferujemy dwa kierunki w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

kucharz fryzjer