Szukaj
Close this search box.

Praca zdalna i hybrydowa

Spis treści

Nieustanny rozwój technologii, Internetu, a ostatecznie pandemia spowodowały, że w dzisiejszych czasach praca zdalna i hybrydowa nikogo z nas nie dziwi. W związku z tym, ustawodawca przyjrzał się bliżej zmianom na rynku pracy, a następnie uznał, że niezbędne jest wprowadzenie precyzyjnych regulacji dotyczących pracy zdalnej. Wobec tego, dnia 1 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa, wprowadzająca do Kodeksu pracy osobny rozdział dotyczący pracy zdalnej. Dziś mamy 2023 rok – firmy coraz chętniej wysyłają pracowników na pracę zdalną, w efekcie czego mamy kolejną nowelizacje Kodeksu pracy

Praca zdalna i hybrydowa – od 7 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące:

  • praca zdalna będzie mogła być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Zasady jej wykonywania powinny zostać określone w porozumieniu z organizacjami związkowymi, regulaminie pracy lub w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem
  • pracodawca nie odmówi pracy zdalnej rodzicom wychowującym dziecko do 4-tego roku życia, opiekunom osób z niepełnosprawnościami lub kobietom w ciąży. Wyjątkiem będą przypadki w których praca zdalna i hybrydowa będą niemożliwe ze względu na rodzaj pracy
  • pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w potrzebny sprzęt, dodatkowo pracodawca zrekompensuje koszty energii oraz usług internetowych

Dodatkowo praca online może być wykonywana na wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy. Pracodawca może polecić pracę zdalną z powodu sił wyższych np. zniszczenie miejsc pracy, w przypadku stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego oraz epidemii.

Nowe zmiany kodeksu Pracy wprowadzają również pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz rodzaju umowy, okazjonalna praca zdalna może być wykonywana maksymalnie przez 24 dni w roku kalendarzowym

Warto jednak zaznaczyć, iż pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku dotyczącego okazjonalnej pracy zdalnej.

Sprawdź szkolenia:
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 r.
Nowelizacja kodeksu pracy

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content