Opieka nad dziećmi do lat 3 ze standardami. Tego w Polsce jeszcze nie było!

Spis treści

19 września Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydała rozporządzenie w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 Opublikowano je w Dzienniku Ustaw 4 października pod pozycją nr 2121, zacznie obowiązywać od 4 listopada 2023r.


Wprowadzony akt prawny stanowi, że standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 są realizowane w formie przyjmowanego przez organ prowadzący nadzór planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego, w którym wyznacza się sposób realizacji tych standardów. Plan ma być aktualizowany na bieżąco lub po przeprowadzeniu weryfikacji celów pedagogicznych, opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do formy sprawowanej opieki.

Zapraszamy na szkolenie w trakcie którego zostaną omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego i pracowników, przykłady dobrych praktyk oraz przykłady dokumentacji kancelaryjnej i dokumentowanie pracy organów żłobka

Więcej informacji

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content