WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019.

Organizacja pracy szkoły

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

Ocenianie osiągnięć uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia szkolenia, przesłanej faksem lub pocztą.