Temat szkolenia

Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku i ich wdrożenie w jednostkach oświaty (przedszkolach, szkołach, zespołach, placówkach)

Informacje

Start

28.03.2023 (wt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie prawidłowego stosowania znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek, osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną najważniejsze zmiany nowelizacji Kodeksu pracy, uchwalone w 2023 roku.

Podczas szkolenia odpowiemy  m.in. na poniższe pytania:

 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych.
 • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
 • Jakie nowe warunki będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony?
 • Jakie będą nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
 • Które ze zmian należy w szkole/przedszkolu wprowadzić obligatoryjnie a które można wprowadzić fakultatywnie?
 • Jak zmiana w/w przepisów wpływa na obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola, jst?

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, pracownicy odpowiedzialni w tych jednostkach za sprawy kadrowe, pracownicy urzędów gmin i miast oraz   ZEAS-ów i CUW-ów, zajmujący się obszarem prawa pracy.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – uwarunkowania formalno-prawne i obowiązki pracodawcy.
2. Status pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach samorządowych.
3. Pracodawca w rozumieniu prawa pracy– czyli kto jest pracodawcą dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola samorządowego?, a kto dla dyrektora szkoły/przedszkola samorządowego?
4. Stosowanie przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks pracy w publicznych jednostkach systemu oświaty.
5. Kwalifikacje nauczycieli.
6. Stosowanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Kwalifikacje pracowników samorządowych zatrudnianych w szkołach/ przedszkolach/placówkach samorządowych.
8. Nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem.
9. Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym.
10. Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku, a obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola.
11. Praca zdalna – w ustawie zmieniającej Kodeks pracy
12. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:
13. Dodatkowe urlopy.
a) Urlop ojcowski na nowych zasadach
b) Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.
c) Dodatkowe dni wolne od pracy.
14. Szczególne uprawnienia rodziców.
15. Nowe zasady zatrudnienia na okres próbny.
16. Transparentne zasady zatrudnienia i zwalniania pracownika.
17. Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
18. Dwie kwoty płacy minimalnej w 2023 r. i stawka
19. Minimalna płaca a składki składki na ubezpieczenia społeczne.
20. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Tadeusz Konarski – prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content