Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek macierzyński z uwzględnieniem zmian na podstawie dyrektywy UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Informacje

Start

19.06.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego dyrektywy UE. Omówione zostaną zmiany związane z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą), skróceniem okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego, nową wysokością zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą wyrównań oraz świadczeniami chorobowymi: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia a w szczególności pracowników działu kadr i płac, zajmujących się rozliczaniem ZUS, a także pracowników biur księgowości.

Program szkolenia

1. Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego w 2023:
• Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania
• Nowa wysokość zasiłku i zasady obliczania
• Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
• Zasady nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
• Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego – nowe zasady
2. ZASIŁEK CHOROBOWY
a) WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
– wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP
– okres wyczekiwania
– zasady nabywania prawa do wypłaty
– okres zasiłkowy
– ustalanie nowego okresu zasiłkowego
– wysokość zasiłku
3. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO
– wypadek przy pracy
– choroba zawodowa
4. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
– zasady przyznawania
– niezbędna dokumentacji
– waloryzacja podstawy wymiaru
5. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
– dokumentowanie prawa i zasady wypłaty
6. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

Osoba prowadząca kurs

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 25 letni staż pracy w ubezpieczeniach społecznych, teoretyczna i praktyczna znajomość tematyki zasiłkowej. Doświadczony wykładowca kursów i szkoleń dla pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content