Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZAKUP I SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINY – NIEPRAWDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ KSIĘGOWYCH ORAZ PREZENTACJI W BILANSIE I RZiS – PRAKTYCZNE WARSZTATY.

Informacje

Start

09.03.2023 (czw.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest szeroka prezentacja podstaw niezbędnych do ustalania prawa do trzynastki ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich podstaw decydujących o prawie do trzynastki; jej wysokości czy też sposobach obliczania terminów.

Adresaci szkolenia

Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prowadzenie czynności zakupu oraz sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych oraz Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań odpowiedzialni za proces rozliczeń dotyczących rozliczania zakupu oraz sprzedaży węgla.

Program szkolenia

1. Rozliczanie konta 300 oraz konta 330 w ramach zakupu węgla – wadliwa wycena – przykłady;
2. Zapas magazynowy węgla na koncie 330 a ubytki i ich rozliczanie – przykłady;
3. Limit węgla na 2023 – 1,5 tony czy może 2,5 tony gdy zakup w pierwszym okresie zrealizowany jest na poziomie 0,5 tony – wyjaśnienia Ministerstwa Aktywów Państwowych – rozliczanie;
4. Dwie umowy na sprzedaż tego samego węgla dla tego samego odbiorcy – poziom gmina oraz poziom podmiot działający w imieniu gminy – nieprawidłowości w rozliczeniach ;
5. Zaliczki oraz VAT – nieprawidłowości w rozliczeniach do konta 221 oraz 225;
6. Przypis należności za węgiel a rozliczenia kasowe – nieprawidłowości;
7. Prezentacja przychodów oraz kosztów w RZiS – nieprawidłowości;
8. Zakup i sprzedaż węgla w Bilansie – nieprawidłowości;
9. Rozliczenie konta 300, 330, 221, 225 oraz kont zespołu 4 i 7 w zakresie sprzedaży i kupna węgla;
10. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content