Temat szkolenia

ZAKAZ NALICZANIA 40/70/100 EURO PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ ZAKŁADY BUDŻETOWE !? . ZAKAZ NALICZANIA ODSETEK PRZY TRANSAKCJACH HANDLOWYCH !?

Informacje

Start

03.10.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

366 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja konsekwencji związanych z procesem naliczania oraz rozliczania kwoty 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych po wyrokach TSUE oraz już wydanych stanowisk RIO w tej sprawie na bazie przykładów wraz ze wskazaniem poprawnych rozwiązań i pułapek w tym najnowsze orzecznictwo krajowe.

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

Program szkolenia

1.Wyrok TSUE ( C-327/20 ) – wierzyciel publiczny wyłączony z zakresu tego pojęcia – konsekwencje- użytkowanie wieczyste, najem , dzierżawa, dostawa wody, ścieki oraz pozostałe należności gdzie może powstać 40/70/100 euro oraz odsetki za opóźnienie;
2. Wyrok TSUE ( C-419/21 ) – transakcje handlowe to nie tylko umowa oraz 40/70/100 euro za każdą odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług a nie za jedną umowę.
3. Wyrok TSUE ( C-78/22 ) – sąd krajowy nie może odmówić zasądzenia stałej kwoty rekompensaty lub ją ograniczyć, na podstawie ogólnych zasad krajowego prawa prywatnego, w tym także w przypadku, gdy opóźnienia w płatnościach, które wystąpiły w ramach tej samej umowy, dotyczą w szczególności niskich kwot, a nawet niższych od tej stałej kwoty ( należność główna 50 złotych a rekompensata 160 złotych) na przykład.
4.Naliczone 40/70/100 euro – rozliczenie oraz dokumentacja:
-zaległość ( brak wpływu );
-zaległość ( brak wpływu ) nakaz zapłaty;
-zaległość uregulowana – kiedy nadpłata a kiedy nie ma nadpłaty
-bezpodstawne wzbogacenie po stronie JST – pułapki związane z nakazem zapłaty;
-zapisy księgowe na kontach zespołu 7 oraz 2 ;
-zapisy księgowe odpisów przypisanych 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie – pułapki związane z nakazem zapłaty;
5.Naliczone odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych – rozliczenie ;
6.Odsetki za opóźnienie – zakres zastosowania;
7.Noty odsetkowe po zmianie – jak powinny być tworzone ;
8.Wezwania w sprawie zapłaty 40/70/100 euro – roszczenia sporne na koncie 240
9.Sprawozdania budżetowe a kwestia 40/70/100 euro ;
10.Sprawozdania finansowe a kwestia 40/70/100 euro;
11.Odpisy aktualizujące a kwestia 40/70/100 euro;
12.Inwentaryzacja a kwestia 40/70/100 euro;
13.Ewidencja księgowa;
14.Polityka rachunkowości oraz inna wewnętrzna dokumentacja a kwestia 40/70/100 euro;
15.Pozostałe zagadnienia związane z 40/70/100 euro oraz odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych po wyroku TSUE oraz wyjaśnieniach RIO w tej sprawie;
16.Nadpłaty i ich rozliczenie
17.Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content