Temat szkolenia

Wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem wdrożenia podwyżki w 2024 roku. Zasady wyrównania, naliczania i wypłacania. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych

Informacje

Start

14.03.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Obszar wynagrodzenia nauczycieli, w tym ustalanie prawa do wynagrodzenia zasadniczego, wszelkich dodatków, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz ustalanie płatności za zastępstwa doraźnie i godziny ponadwymiarowe (te zrealizowane i szczególnie te niezrealizowane), stanowi niezwykle złożony problem wymagający wysokich kompetencji od osób naliczających i decydujących. Do tego, w związku z podwyżką nauczycielskich płac i obowiązkiem ich wyrównania pojawił się spór interpretacyjny między samorządowcami a przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Idzie o to, czy i jak pomniejszać wyrównania podwyżek 30-33% dla nauczycieli za okres styczeń i luty 2024 r. Czy pomniejszać kwoty wyrównania – jeśli nauczyciel zarabiał w okresie styczeń – luty 2024 r. mniej niż 4242 zł (pensja minimalna) – o wysokość wypłaconych w tych miesiącach dodatków wyrównawczych? Te i wiele innych problemów zostanie omówionych podczas powyższego szkolenia.
Przygotowanie dyrektorów placówek systemu oświaty oraz pracowników odpowiedzialnych za naliczanie nauczycielskich wynagrodzeń w szkołach, w przedszkolach a także w jednostkach obsługi wspólnej do realizacji naliczenia i wypłaty wynagrodzeń w kontekście problemu ich wyrównywania począwszy od stycznia 2024 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych, do pracowników zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi w tych podmiotach, oraz do pracowników jednostek i instytucji samorządowych obsługujących szkoły i placówki oświatowe.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -podstawy prawne wynagradzania nauczycieli, podstawowe definicje.
2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy nauczycieli.
3. Zasady ogólne ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę.
4. Wymiar zatrudnienia, pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe oraz zastępstwa doraźne nauczycieli – limity i zasady przydzielania.
5. Praca nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych. Sposób wyliczania wynagrodzenia za tę pracę.
6. Czy i kiedy może wystąpić praca nauczyciela w godzinach nadliczbowych i czy to jest to samo co godziny ponadwymiarowe?
7. Elementy wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie zasadnicze (dokumentowanie prawa do określonej stawki)
b) dodatek stażowy (ustalenie dodatku przy zatrudnieniu w kilku szkołach)
c) dodatek motywacyjny
d) dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo (zasady przyznawania i odbierania)
e) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
f) godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
g) problematyka dodatku stażowego nauczycieli, w tym zatrudnionych w kilku szkołach.
8. Przypadki nie zrealizowania zaplanowanych godzin ponadwymiarowych przez nauczyciela a prawo do wynagrodzenia.
9. Praca nauczyciela w dniu wolnym od pracy.
10. Praca nauczyciela w porze nocnej.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia – przypadki, zasady i terminy przeszeregowanie związane z awansem zawodowym lub z innych przyczyn.
12. Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli .
13. Realizacja wyrównania wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024.
14. Wdrożenie wyrównania wynagrodzeń nauczycielom, którzy nie osiągnęli poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w styczniu i w lutym 2024r.
15. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Tadeusz Konarski doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content