Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wybory Samorządowe 2024: przewodnik po nowych regułach i procedurach.

Informacje

Start

25.03.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie wyborczym dotyczących wyborów w 2024 roku oraz poznanie zasad prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 roku z uwzględnieniem kalendarza wyborczego.

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy) odpowiedzialni za organizację wyborów, jak również sekretarze, radni, a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Szkolenie kierowane jest również do podmiotów uczestniczących w pracach organów wyborczych, administracji wyborczej (urzędników wyborczych, członków komisji), a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

Program szkolenia

1. Stałe i odrębne obwody głosowania,
2. Przygotowanie lokali wyborczych – siedzib okw
3. Powoływanie i obowiązki oraz zadania członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczącego
4. Powoływanie i obowiązki oraz zadania członków terytorialnej komisji wyborczej, w tym przewodniczącego
5. Regulaminy pracy OKW i TKW
6. Tryb przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych, wójta, burmistrza, prezydenta,
7. Karty do głosowania – na jakim organie ciąży obowiązek ich przygotowania
8. Obwieszczenia i informacje w lokalu wyborczym,
9. Przeprowadzenia głosowania w obwodzie – zadania obwodowej komisji wyborczej,
10. Ustalenie wyników glosowania, postępowanie z dokumentacją wyborczą
11. Obowiązek informacyjnych wójta w przypadku zmiany lokalu wyborczego lub zmiany granic obwodu
12. Nowe obwieszczenie wójta o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach okw oraz głosowaniu korespondencyjnym
13. Prawa wyborcy niepełnosprawnego,
14. Bezpłatny transport dla wyborców niepełnosprawnych do lokalu wyborczego organizowany przez w wójta
15. Terminy dla wyborców na zgłaszanie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu
16. Obowiązek dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zorganizowania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego:
a) brak funkcjonowania w dniu wyborów transportu publicznego,
b) odległość od przystanku komunikacyjnego
17. Przebieg linii komunikacyjnej w dniu wyborów
18. Ilość i czas przewozów wyborców
19. Obowiązek informacyjny wójta o organizacji przewozów do lokalu wyborczego
20. Realizacja dowozów w ramach porozumień międzygminnych
21. Zabezpieczenie środków na organizację przewozów do lokali wyborczych
22. Rejestracja czynności obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania
23. Zmiany w głosowaniu korespondencyjnym – termin na zgłaszanie dla wyborców
24. Wyborcy w izolacji i w kwarantannie a terminy w głosowaniu korespondencyjnym
25. Diety dla mężów zaufania
26. Zaświadczenie dla członka OKW oraz inne zmiany dotyczące zadań samorządów w procesie wyborczym

Osoba prowadząca kurs

ekspert w dziedzinie administracji lokalnej – były sekretarz gminy. Wykładowca to nie tylko teoretyk, ale także praktyk, który przez lata aktywnie uczestniczył w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym. Jego głęboka znajomość systemu samorządowego oraz praktyczne umiejętności sprawiają, że jego wykłady są niezwykle wartościowe i inspirujące. Posiada doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content