Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawach innych niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Informacje

Start

03.10.2023 (wt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.

W ramach tego szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione przepisy zmienione lub dodane we wszystkich pozostałych ustawach objętych nowelizacją, w szczególności w:

  • ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
  • ustawie o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości;
  • ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
  • ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i zajmujących się nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

Program szkolenia

1. Przestawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1463), oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Przedstawienie i omówienie zmian w przepisach ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie umożliwienia wykupu nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi;
3. Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad funkcjonowania społecznych agencji mieszkaniowych oraz pozostałych zmian w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
4. Prezentacja i omówienie zmian w przepisach ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie zasad ustalania opłaty z tytułu przekształcenia oraz zasad wyliczania dostępnej użytkownikowi pomocy de minimis w ramach pomocy publicznej;
5. Prezentacja i omówienie zmian w przepisach ustawy o z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788) w zakresie warunków udzielenia wsparcia gminie lub związkowi międzygminnemu na realizację przedsięwzięcia mieszkaniowego.
6. Przedstawienie i omówienie zmian w pozostałych ustawach objętych nowelizacją.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content