Temat szkolenia

Ustawa o doręczeniach elektronicznych, PURDE i PUH podmiotach publicznych. Zmiany w kpa

Informacje

Start

12.05.2023 (pt.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy dotyczącej nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych

Program szkolenia

Terminy wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych dla poszczególnych podmiotów publicznych.
2. Czy przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych dotyczą podmiotów niepublicznych i w jakim zakresie. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi
3. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego PURDE – na czym polega, standardy, kogo dotyczy, zasady.
4. Kwalifikowane Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego KURDE – na czym polegają, standardy, kogo dotyczą, zasady.
5. Publiczna Usługa Hybrydowa PUH – na czym polega, terminy stosowania, przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej
6. Operator wyznaczony – Poczta Polska
7. Adres do doręczeń elektronicznych a skrzynka do doręczeń, konfigurowanie, systemy EZD. Zadania podmiotu publicznego
8. Rozporządzenia wykonawcze – pojemność i dostępność skrzynek do doręczeń.
9. Baza Adresów Elektronicznych – Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
10. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji, kiedy nie stosujemy ustawy, kiedy nie stosujemy PURDE i PUH
11. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
12. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
13. Wniosek o adres do doręczeń- jak złożyć. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
14. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
15. Czy możliwa jest rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
16. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
17. Publiczna Usługa Hybrydowa. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
18. Rozporządzenie wykonawcze dotyczące PUH
19. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
20. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
21. REGULAMIN Poczty Polskiej świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej
22. Rozporządzenia wykonawcze – pojemność i dostępność skrzynek
23. Omówienie Zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych i ich wpływ na sposób prowadzenia postępowania administracyjnego
a) Zmiany w art. 14 kpa – zasada pisemności i jej wpływ na pozostałe zmiany w kpa
b) Zmiany we wszczęciu postępowania
c) Zmiany dotyczące terminów załatwiania spraw
d) Zmiany we wnoszeniu podań – art.63 kpa
e) Zmiany w doręczaniu korespondencji – art. 39 i dalsze kpa
f) Miejsce doręczenia
g) Potwierdzenia odbioru
h) Obliczanie terminów
i) Elementy składowe decyzji, postanowień
j) Zaświadczenia
k) Przepisy przejściowe

Osoba prowadząca kurs

Ewa Plesnarowicz-Durska– radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content