Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Nowe przepisy, obowiązki gmin wraz ze wzorami dokumentów

Informacje

Start

07.08.2023 (pon.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nową procedurą przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Omówione zostaną procedury przyznawania świadczenia dla osób uprawnionych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów niezbędnych w procedurze przyznania świadczenia.

Adresaci szkolenia

Sekretarze gmin, pracownicy urzędu zajmujących się obsługą jednostek pomocniczych, a także obecnych i poprzednio urzędujących sołtysów.

Program szkolenia

1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy.
2. Sołtys w polskim porządku prawnym.
3. Świadczenia przysługujące sołtysowi.
4. Zakres ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
5. Przesłanki nabycia świadczenia:
a) okres pełnienia funkcji sołtysa,
b) osiągnięcie wieku emerytalnego,
c) brak skazania za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.
6. Wysokość świadczenia.
7. Wniosek o przyznanie świadczenia.
8. Dokumenty załączane do wniosku:
a) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
b) oświadczenie o niekaralności,
c) oświadczenie o spełnieniu warunków.
9. Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – fakty podlegające stwierdzeniu.
10. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia – podstawy i procedura.
11. Organ właściwy do przyznania świadczenia.
12. Terminy wypłaty świadczenia.
13. Waloryzacja świadczenia.
14. Odpowiednie stosowanie przepisów o emeryturach i rentach i ubezpieczeniach społecznych.
15. Limity wydatków z budżetu państwa na finansowanie świadczenia.
16. Dyskusja.
17. Zakończenie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content