Temat szkolenia

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Informacje

Start

09.01.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

300 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

 

Omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Program szkolenia

1.Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.

2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.

3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).

4. Klasyfikacja środków trwałych – zmiany w nowej klasyfikacji KŚT – porównanie do poprzedniej KŚT.

5. Ulepszenie a remont środków trwałych.

6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.

7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

  • Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji)

  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).

  • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji


8. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych

9. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:

  • sprzedaż składników majątku,

  • likwidacja składników majątku.


10. Wartość bilansowa środków trwałych.

Osoba prowadząca kurs

ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową).  Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content