Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podpis elektroniczny i inne metody weryfikacji tożsamości w administracji publicznej. Bezpieczna i prawidłowa komunikacja elektroniczna.

Informacje

Start

27.01.2023 (pt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Polacy od lat chętnie sięgają po cyfrowe rozwiązania, również w obszarze usług publicznych. Celem szkolenia jest omówienie terminów wejścia w życie i terminów powstania obowiązku stosowania e-doręczeń. Wskazanie na zmiany jakie nastąpią w związku z projektowaną ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

Wzbogacenie wiedzy uczestników w zakresie regulacji prawnych, stosowanych przez pracowników jednostek publicznych w ramach ich codziennej pracy. Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów władzy publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, szczególnie tych którzy zajmują się weryfikacją dokumentów elektronicznych

Program szkolenia

1. Uregulowania prawne wnoszenia pism do urzędu
a) Sposoby wnoszenia pism do urzędu
b) Elektroniczna Skrzynka Podawcza jako środek wnoszenia pism urzędowych
c) Skuteczność wnoszenia pism pocztą elektroniczną – orzecznictwo

2. Załatwianie spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego
a) Dokument pisemny i elektroniczny – rozróżnienie pojęć i wpływ na procedury administracyjne
b) Data wszczęcia sprawy w aspekcie dokumentu elektronicznego
c) Potwierdzenie złożenia dokumentu – kiedy jest obowiązkowe i jak je zrealizować?
d) Podanie wniesione do organu niewłaściwego a podanie mylnie doręczone
e) Rejestracja wpływu dokumentu elektronicznego – wymagania.
f) Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania:
• podpis kwalifikowany, zaufany czy osobisty? Który może być stosowany, czy, kiedy weryfikować podpis?
• wzory, formularze, usługi elektroniczne,
g) akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD
h) przygotowanie, akceptacja i podpisywanie pism – podpis odręczny i elektroniczny (różne systemy dokumentowania akt spraw)
i) wysyłka pism

3. Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy
a. Wymagania dotyczące udostępniania na przykładzie różnych procedur
b. Jak udostępnić dokument elektroniczny?

4. Podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna
a. Rodzaje podpisów elektronicznych
b. Pieczęć elektroniczna
c. Podpis czy pieczęć – różnice w stosowaniu.
d. Dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych przez organ
e. Podpis dokumentu elektronicznego czy/lub skanu?
f. Jak weryfikować podpis? Zewnętrzny, otaczający czy otoczony, pades, xades czy xml? Jak je odróżnić, jakimi narzędziami weryfikować?
g. Podpis ze znacznikiem i bez znacznika czasu,

5. Doręczanie pism w procedurze administracyjnej ePUAP
a. Dopuszczalność doręczeń pism w różnych formatach
b. Potwierdzenie odbioru pisma
c. Doręczenia – tryb UPP czy UPD w świetle praktyki i orzecznictwa
d. Doręczanie „za pomocą adresu email”
e. Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych
f. Podpis paczki (koperty) xml na ePUAP czy dokumentu doręczanego – orzecznictwo

6. Nowy system e-doręczeń
a. Terminy wejścia w życie nowych e-doręczeń
b. Przepisy przejściowe – czyli jak doręczać dokumenty?
c. Adres do doręczeń elektronicznych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
d. Konsekwencje aktywacji adresu elektronicznego dla podmiotu publicznego
e. Nowe sposoby doręczania elektronicznego – hierarchizacja doręczeń
f. Adres do doręczeń elektronicznych – usługi wyszukiwania w Bazie adresów elektronicznych
g. Skuteczność wnoszenia pism pocztą elektroniczną wg nowych regulacji prawnych w zakresie e-doręczeń
h. Wybrane zagadnienia praktyczne związane z nowymi e-doręczeniami.

Osoba prowadząca kurs

ekspert ds. dostępności cyfrowej w krajowych instytucjach certyfikujących. Trener w zakresie ECDL, PDF PRO, komunikacji elektronicznej i dostępności cyfrowej (standard WCAG 2.1). Audytor Stron Internetowych. Były naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego i koordynator ds. dostępności. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów i kilkaset weryfikacji dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie. Wcześniejsze doświadczenie w NGO oraz instytucjach finansowych daje szerokie spojrzenie na potrzeby instytucji państwowych, podmiotów prywatnych oraz klientów. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który patrzy na wymagania od strony użytkownika

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content