Temat szkolenia

Jak zabezpieczać swoje stanowisko pracy? Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Praktyczny przewodnik

Informacje

Start

20.01.2023 (pt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego wiele zadań organizacyjnych i regulacyjnych. Dużym wyzwaniem jest skoordynowania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o cyberbezpieczeństwie z obowiązkami wynikającymi z innych przepisów, w szczególności z RODO, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, czy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wszystkie te przepisy (a także kilka innych) splatają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Ważne jest, aby nie traktować ich odrębnie. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, zarządzanie i ochrona informacji, a także ochrona danych osobowych muszą tworzyć spójny system. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada na samorządy także obowiązek zgłaszania incydentów do CSIRT NASK. Szkolenie mają na celu także przekazanie informacji m.in. o tym jak właściwie wywiązywać się z tego obowiązku.

Adresaci szkolenia

Szkolenia adresowane są do pracowników instytucji na szczeblu gminy i powiatu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych w urzędach, w tym za realizację zadań wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, oraz do wszystkich osób które  chcą poznać i zrozumieć podstawy tematyki cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zmieniającymi się zagrożeniami.

Program szkolenia


 1. Główne założenia i wymagania prawne cyberbezpieczeństwa w pracy urzędnika.

 2. Polityka bezpieczeństwa w organizacji.

 3. Definicja incydentu bezpieczeństwa i zasady postępowania z incydentem.

 4. Rodzaje ataków: ataki socjotechniczne, ataki komputerowe, ataki przez sieci bezprzewodowe, ataki, przez pocztę e-mail (fałszywe e-maile), ataki przez strony WWW, ataki przez telefon, phishing, spoofing, spam.

 5. Bezpieczeństwo fizyczne – urządzenia, dokumenty, „czyste biurko”.

 6. Zabezpieczenie informatycznych nośników danych – pendrivy i pamięci zewnętrzne.

 7. Zdalny dostęp do zasobów jednostki i korzystanie z urządzeń prywatnych przez pracowników oraz związane z tym potencjalne zagrożenia.

 8. Przechowywanie danych w chmurze i korzystanie z zewnętrznych dostawców usług informatycznych.

 9. Prawidłowe korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

 10. Zasady aktualizacji programów i aplikacji.

 11. Szyfrowanie dokumentów i poczty elektronicznej.

 12. Polityka haseł, zarządzanie dostępem i tożsamością

Osoba prowadząca kurs

Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content