Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych. Zadania i odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie procedur.

Informacje

Start

18.03.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na organie zarządzającym placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz organizatorze działalności medycznej, ciąży obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Standardy mają zapewnić małoletnim bezpieczeństwo, przeciwdziałać przestępstwom o charakterze seksualnym oraz ustandaryzować postępowanie w przypadku naruszeń. Niewprowadzenie standardów podlega odpowiedzialności karnej.
Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia procedur ochrony dzieci (standardów ochrony małoletnich). Omówienie i przekazanie przykładowych procedur (wzorów w wersji edytowalnej) wdrożenia i dokumentowania zadania.
Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich i tym samym pozwoli opracować standardy ochrony małoletnich dostosowane do specyfiki danej jednostki.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak realizować obowiązki, które nakłada ustawa w placówkach medycznych. Zmiany dotyczą obowiązku wprowadzenia nowych procedur, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć i chronić dzieci, zaś standardy muszą zawierać między innymi:
• zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
• zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
• procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
• zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
• zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
• zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
• osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
• sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego i wiele innych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektroniczne, w wersji edytowalnej – do wykorzystania w placówce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów, osób zarządzających, pracowników szpitali, przychodni, zakładów opiekuńczo – leczniczych, fundacji i stowarzyszenia wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, jak i praktyk zawodowych, do których uczęszczają, przebywają lub mogą przebywać małoletni (czyli osoby, które nie ukończyły 18. roku życia).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
3. Podmioty na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
4. Wytyczne do opracowania standardów
a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
b) zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
c) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
d) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
e) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
f) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
g) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
h) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
5. Kiedy i jak opracować standardy?
6. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem charakteru i rodzaju placówki,
7. Przykłady (wzory) dokumentów :
• zarządzenia dyrektora,
• standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
• procedury,
• dokumenty interwencyjne,
• monitoring standardów.
8. Wdrożenie polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
9. Informowanie pracowników, rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
10. Realizacja ustalonych w polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
11. Monitoring i ocena podejmowanych działań – niezbędna dokumentacja.
12. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy, zarządzania edukacją, finansów publicznych. Autor wielu opracowań i publikacji. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

08.07.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content