Temat szkolenia

Sporządzenie/aktualizacja deklaracji dostępności

Informacje

Start

17.03.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego. Od 23 września 2020r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności powinna przechodzić coroczny przegląd pod kątem aktualności najpóźniej do 31 marca każdego roku. To najlepszy moment, aby uzupełnić istniejącą deklarację o brakujące lub nowe elementy.

Po 2 monitoringach za brak deklaracji dostępności (lub za brak jej aktualizacji lub za brak niektórych wymaganych elementów) Ministerstwo Cyfryzacji może nałożyć karę w wysokości 5000 zł.

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek publicznych, koordynatorzy dostępności odpowiedzialni za sporządzanie, aktualizacje deklaracji dostępności.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne
2. Ważne terminy
3. Postępowanie karne
4. Dostępność minimalna
5. Zapewnienie dostępności, racjonalne usprawnienia, a dostęp alternatywny
6. Raportowanie dostępności
7. Jak samodzielnie przeprowadzić analizę dostępności jednostki
8. Zasady (wytyczne) sporządzenia deklaracji dostępności
9. Przykłady pozytywne i negatywne deklaracji dostępności

Osoba prowadząca kurs

ekspert ds. dostępności cyfrowej w krajowych instytucjach certyfikujących. Trener w zakresie ECDL, PDF PRO, komunikacji elektronicznej i dostępności cyfrowej (standard WCAG 2.1). Audytor Stron Internetowych. Były naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego i koordynator ds. dostępności. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów i kilkaset weryfikacji dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie. Wcześniejsze doświadczenie w NGO oraz instytucjach finansowych daje szerokie spojrzenie na potrzeby instytucji państwowych, podmiotów prywatnych oraz klientów. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który patrzy na wymagania od strony użytkownika.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content